Заедно по - добри
pokana_predstawlenie1.jpg
 
Център за консултиране и превенция на домашно насилие
img_7494.jpg
На 31 август 2014 година приключи реализацията на проект «Разширяване и надграждане дейността на Център за консултиране и превенция на домашно насилие, чрез мобилна услуга в общините на област Силистра и обучения на професионални групи». Проекта бе разработен от. Женско сдружение «Екатерина Каравелова» и за трети пореден път получи финансиране от Държавния бюджет, чрез Министерството на правосъдието, по договор за безвъзмездно финансиране №93-00-435/2013г., Реализацията на голяма част от дейностите по проекта стана възможна, благодарение на сътрудничеството и подкрепата, които организацията получи от  всички общини на област Силистра, Областна дирекция на МВР и Районен съд – Силистра. 
В рамките на проекта бе разширена и надградена дейността на Център за консултиране и превенция на домашното насилие чрез мобилни услуги в общините на област Силистра - предоставяне се психологическа, социална и правна подкрепа на пострадали от домашно насилие и подпомагане преодоляването на рецидивите от страна на извършителите на домашното насилие чрез включването им в специализирани програми. За периода на проекта клиентите, ползвали услугите на Центъра са 39 лица, единадесет от които са извършители на домашно насилие, а 28 – лица заявили себе си като обект на такова. 
Разширено бе между-институционалното сътрудничество, чрез привличане на кметове на общини и кметове на кметства, учители и възпитатели от малки населени места; социални работници, общински служители, полицейски инспектори от общините на региона. Подобрено и утвърдено бе сътрудничеството със съдебната власт, прокуратура, адвокатска колегия, полиция на територията на регион Силистра. Сключено е споразумение за партньорство с Областна администрация Силистра, гарантиращо работата на учредения първи за страната Експертен регионален съвет по проблемите на домашното насилие.

 
Получено дарение от Лидл - България
На 18.07.2014г. Женско сдружение „Екатерина Каравелова” получи дарение от служителите на „Лидл – България” в размер на 500 лв. под формата на ваучери за пазаруване в магазините на Лидл.
С предоставеното дарение бяха закупени дълготрайни и малотрайни хранителни продукти, които организацията разпределя за подпомагане издръжката на Кризисен център за лица, обект на домашно насилие и трафик на хора и за пряка подкрепа на клиентите на Център за обществена подкрепа - Силистра. 
Организацията изказва своята благодарност на дарителите, чиято подкрепа е необходима и навременна.
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 1 - 4 of 43